راه های ارتباطی
تلفن :  
 
تلفن: 33873138-044 

موبایل: ۱۳۵۹ ۴۴۳ ۰۹۱۴

ایمیل:  chalikdoor@yahoo.com

        info@chalikdoor.com

وب سایت : www.chalikdoor.com
اینستاگرام:http://www.instagram.com/chalikdarb	
تلگرام:http://t.me/chalikdoor